Onder de knop : ledeninfo, is informatie te vinden voor iedereen die lid is van de PFC, of lid wilt worden.
Om vertraging en miscommunicatie te voorkomen en om het voor jullie en voor de administratie makkelijk te maken kunnen veel zaken digitaal worden afgehandeld. Daarom zijn inschrijf-, wijzigings-,en uitschrijfformulieren hier te vinden. Ook kan je eenvoudig en met een paar klikken de contributie betalen en de betaling controleren.

Onder de knop : Lid worden, is het inschrijfformulier te vinden.
Onder de knop : Wijziging speler, is het formulier te vinden waarmee je adres/telefoonnummer/
e-mailadres/ etc door kan geven. Zorg dat je de administratie zo snel mogelijk informeert.
Onder de knop : Contributie, staan de bedragen die je per seizoen betaalt.
Onder de knop : Uitschrijven, is een formulier te vinden waarmee je je lidmaatschap kan beëindigen. Zorg ervoor dat je dit tijdig doet. De sluitingsdatum is de 1e juni van elk seizoen.

Voor vragen kan je terecht bij :
profutsalclub@live.nl tbv de ledenadministratie.
De ledenadministratie zal de vraag / vragen zsm beantwoorden.