Futsal Apeldoorn,
Het bestuur van Futsal Apeldoorn,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
futsal-apeldoorn@hotmail.com
Secretaris : +31613314694

Persoonsgegevens die wij verwerken
Futsal Apeldoorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Futsal Apeldoorn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (Zij moeten bij inschrijving toestemming hebben van een ouder / voogd)
– Biometrische gegevens
– Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal voor publicatie op diverse media.
Personen die jonger zijn dan 16 jaar moeten bij inschrijving toestemming hebben van een ouder / voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Futsal Apeldoorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Account aanmaken t.b.v de ledenadministratie
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Grondslag :
– De gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst
– Toestemming van de betrokken persoon.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens, over een minderjarige, hebben verzameld neem dan contact met ons op via verzoekavg@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Futsal Apeldoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Futsal Apeldoorn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Futsal Apeldoorn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle persoonlijke ledengegevens worden tot 6mnd na uitschrijving bewaard of eerder op eigen verzoek.
Persoonsgegevens >10 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap
Personalia > 10 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap
Adres > 10 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap
Enzovoort > 10 mnd na uitschrijving > Terugkerend lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden
Futsal Apeldoorn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Futsal Apeldoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Futsal Apeldoorn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Futsal Apeldoorn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar futsal-apeldoorn@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Futsal Apeldoorn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Futsal Apeldoorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers of via futsal-apeldoorn@hotmail.com